חיפוש באתר

תקנון רישום נהלים והנחיות חוגים שנה"ל תשפ"ב

תקנון רישום נהלים והנחיות חוגים שנה"ל תשפ"ב

 1. הרישום והתשלום לחוגים ופעילויות ה"מתנס" ייעשו במזכירות ה"מתנס" –רח' השקד 6, בשלוחותיו או באתר האינטרנט.
 2. כל משתתף חדש זכאי לשיעור ניסיון חינם.
 3. בחישוב המחיר נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות – המחיר השנתי על בסיס מספר מפגשים.
 4. תשלומים עבור החוג ייפרשו עד 10 תשלומים שווים, ובלבד שיסתיימו לפני תום שנת הפעילות (30.06.2022) התשלום לשנת הפעילות מראש באמצעות כרטיס אשראי, שיקים ומזומן.

*** אי כיבוד שיק – יחויב הלקוח בעמלת החזר.

 1. פתיחת חוג מותנית במספר משתתפים מינימלי.
 2. ה"מתנס" שומר לעצמו את הזכות לסגור חוג במהלך שנת הפעילות.

****חוג שהופסק ע"י ה"מתנס" יזכה את משתתפו בהחזר כספי על החלק שבוטל.

**** בחתימה על תקנון הרישום מצהיר הנרשם כי אין מגבלה בריאותית המשפיעה על השתתפותו בחוג/פעילות.

 1. ביטול רישום והפסקת פעילות:

א.      בביטול עד סוף חודש נובמבר יחויב הלקוח עבור התקופה בה השתתף בחוג כולל החודש בו הודיע על ביטול החוג.

ב.      בביטול החל מחודש דצמבר ועד סוף השנה יחויב הלקוח עבור התקופה בה השתתף בחוג כולל החודש בו הודיע על ביטול החוג וחודש נוסף.

ג.       הודעה על ביטול תתבצע במזכירות  על ידי חתימה על טופס ביטול בלבד (לא ניתן לבטל חוג טלפונית או ע"י הודעה למדריך).

ד.      הפסקת הפעילות באופן זמני כתוצאה ממצב חירום (לרבות קורונה): הפסקת פעילות עד 30 יום (חודש)- הפעילות תושלם.

במידה והפעילות תופסק לתקופה ארוכה יותר ולא ניתן יהיה להשלים את הפעילות – יזוכה חשבון המשתתף.

 1. מצב רפואי של המשתתף שלא מאפשר המשך פעילות:

א.      במקרה של מחלה או מצב רפואי המחייב היעדרות מהפעילות של מעל שבועיים, בכפוף לאישור רפואי יזוכה חשבון המשתתף בחלק שמעבר לשבועיים של היעדרות.

ה.      בביטול חוג בבי"ס לכדורגל לאחר קבלת ערכת השחקן  לא תוחזר עלות הערכה שקיבל הילד ע"ס 450 ש"ח

 1. הנחות:

א.      רישום ילד שני או חוג שני מקנה 5% הנחה, ילד שלישי  10%(הנחה תינתן על החוג הזול מבניהם).במידה שיבוטל אחד החוגים ההנחה תבוטל.

ב.      בקשת הנחה חריגה:

 1. ניתן להגיש בקשה להנחה חריגה לוועדת הנחות של ה"מתנס"-  הגשת הבקשה תעשה ע"ג טופס ייעודי בצירוף מסמכים נדרשים, ותידון בוועדת ההנחות.
 2. הנחה המקסימלית שתינתן היא בגובה 50% מהמחיר המלא.
 3. בעת ההרשמה על מגיש הטופס לשלם עבור שלושה חודשים מלאים מראש דמי רישום ובנוסף צ'ק פיקדון על יתרת הסכום המלא .
 4. במידה ולא יוגש טופס ההנחה או לחילופין לא תאושר הנחה יופקד השיק ביטחון.
 5. מועדי וועדת הנחות: שבוע אחרון בחודש ספטמבר, שבוע אחרון בחודש אוקטובר ושבוע אחרון בחודש נובמבר.

ג.       אין כפל הנחות. בכל מקרה של אי בהירות ומידע בלתי מספק ניתן לפנות למזכירות המתנס.

□ קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו.

□ אני מאשר את השימוש בצילומי בני/בתי בפרסומי ה"מתנס"

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות