חיפוש באתר

תקנון מרכז המוסיקה תש"ף 2019-20

תקנון לשנת הלימודים תש"ף – 2019/20

 

מרכז המוסיקה אופקים הינו בית ספר מקצועי ללימודי נגינה וחינוך מוסיקלי, ופועל כשלוחת המוסיקה של מתנ"ס אופקים. הלימודים במרכז המוסיקה כוללים פעילות שבועית של שיעורי נגינה, שיעורים בתורת המוסיקה, ספרות המוסיקה, תיאוריה, פיתוח שמיעה ונגינה בהרכבים. בנוסף, מתקיימות פעילויות מיוחדות של סדנאות, קונצרטים, כיתות אמן והופעות.

תקנון זה מביא לידיעת התלמידים והוריהם את הנהלים הקבועים במוסד במישור המנהלי והפדגוגי, ומחייב את התלמידים, ההורים, המורים וההנהלה.

פעילות מרכז המוסיקה

 • פעילות מרכז המוסיקה בשעות אחה"צ, בימים א'-ה'.
 • שנה"ל נמשכת כ-10 חודשים ומתחילה רשמית ב- 3 באוקטובר 2019 (ד' בתשרי התש"ף)  עד 30 ביוני 2020 (ח'בתמוז תש"ף).
 • חודש ספטמבר ייתן כבונוס עבור תלמידים הנרשמים מוקדם וגם בו יחלו שיעורי הנגינה (למעט טרום כלי ואורגנית לקבוצות).
 • שיעור נגינה נמשך 45 דק'.
 • במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד הלומד במתכונת פרטנית, לפחות ל-36 שיעורים פרטניים
 • במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד הלומד במתכונת קבוצתית/ זוגית, לפחות ל-36 שיעורים קבוצתיים/ זוגיים
 • שיבוץ התלמיד לשיעור יעשה עפ"י סיכום בזמן הרישום.
 • למעט חוג טרום כלי, כל תלמיד נדרש להשתתף בשיעורי התיאוריה המשלימים לשיעורים הפרטניים.
 • למרכז המוסיקה מתקבלים תלמידים מגילאי 3 ומעלה. בחירת כלי מתאים מותנה באבחון מוקדם ע"י מנהל המוסד או מורה מטעמו, תוך תשומת לב לגיל התלמיד ולנתוניו הפיסיים והמוסיקליים.
 • ההחלטה ביחס לבחירת הכלי תהיה בידי מרכז המוסיקה וההורים כאחד.
 • שיבוץ תלמיד למורה יעשה לאחר רישום מלא והסדר תשלום של התלמיד במשרדי המתנ"ס.
 • לא יתקיימו שיעורים במועדים הבאים:

שיעורי הנגינה והתאוריה

 • שיעור נגינה נמשך 45 דק'.
 • במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד הלומד במתכונת פרטנית, לפחות ל-36 שיעורים פרטניים
 • במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד הלומד במתכונת קבוצתית/ זוגית, לפחות ל-36 שיעורים קבוצתיים/ זוגיים
 • שיבוץ התלמיד לשיעור יעשה עפ"י סיכום בזמן הרישום.
 • למעט חוג טרום כלי, כל תלמיד נדרש להשתתף בשיעורי התיאוריה המשלימים לשיעורים הפרטניים.

הרשמה למרכז המוסיקה

 • למרכז המוסיקה מתקבלים תלמידים מגילאי 3 ומעלה. בחירת כלי מתאים מותנה באבחון מוקדם ע"י מנהל המוסד או מורה מטעמו, תוך תשומת לב לגיל התלמיד ולנתוניו הפיסיים והמוסיקליים.
 • ההחלטה ביחס לבחירת הכלי תהיה בידי מרכז המוסיקה וההורים כאחד.
 • שיבוץ תלמיד למורה יעשה לאחר רישום מלא והסדר תשלום של התלמיד במשרדי המתנ"ס.

חופשות

א.      ערב חג וחג- ראש השנה, כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, פסח, ל"ג בעומר, שבועות.

ב.      חול המועד- סוכות, פסח.

ג.       יום העצמאות.

 • לוח חופשות מפורט לשנה זו מפורסם בנפרד.
 • קבלת שיעורים והשתתפות בפעילות מרכז המוסיקה מותנית בהסדרת התשלומים מראש לכל השנה, בצ'קים דחויים, מזומן, כרטיס אשראי.
 • שכר הלימוד הינו שנתי.
 • תעריפי שכר הלימוד הינם עפ"י טבלת התעריפים השנתית של מרכז המוסיקה.
 • ניתנת אפשרות לקבלת מלגה/ הנחה דרך וועדת ההנחות של מתנ"ס אופקים, ע"י מילוי טפסים מתאימים והצגת האישורים הנדרשים. תנאי לדיון בבקשה הינו תשלום מלא בצ'קים דחויים.
 • התשלום יעשה בעת ההרשמה.
 • תלמיד חדש שהתקבל למרכז המוסיקה יזכה לתקופת הסתגלות ומעקב של חודש לימוד ראשון. תקופה זו מחייבת את שני הצדדים ולא ניתן להפסיק בה את הלימודים.

התחייבות כספית

 • קבלת שיעורים והשתתפות בפעילות מרכז המוסיקה מותנית בהסדרת התשלומים מראש לכל השנה, בצ'קים דחויים, מזומן, כרטיס אשראי.

שכר לימוד – תנאי תשלום, תעריפים והנחות

 • שכר הלימוד הינו שנתי.
 • תעריפי שכר הלימוד הינם עפ"י טבלת התעריפים השנתית של מרכז המוסיקה.
 • ניתנת אפשרות לקבלת מלגה/ הנחה דרך וועדת ההנחות של מתנ"ס אופקים, ע"י מילוי טפסים מתאימים והצגת האישורים הנדרשים. תנאי לדיון בבקשה הינו תשלום מלא בצ'קים דחויים.
 • התשלום יעשה בעת ההרשמה.

תקופת הסתגלות לתלמיד חדש

 • תלמיד חדש שהתקבל למרכז המוסיקה יזכה לתקופת הסתגלות ומעקב של חודש לימוד ראשון. תקופה זו מחייבת את שני הצדדים ולא ניתן להפסיק בה את הלימודים.

הפסקת לימודים

א.      מרכז המוסיקה: להנהלה שמורה הזכות להפסיק את הלימודים אם התלמיד לא יעמוד בדרישות בסיסיות של הישגים לימודיים נאותים ו/או התנהגות תקינה.

ב.      התלמיד:

-          במקרה שתלמיד מחליט על הפסקת לימודים, עליו להודיע על כך שבועיים מראש, יש לשלם עד תום חודש ההשתתפות האחרון.

-          ניתן להודיע על הפסקה לימודים עד ה-15/03 במרץ. מחודש אפריל, לא ניתן להפסיק לימודים ולקבל החזר כספי.

-          אופן ההודעה על הפסקת לימודים: המורה מעביר הודעה למשרד לגבי מועד הפסקת הלימודים, התלמיד ימלא טופס במזכירות מרכז המוסיקה.

היעדרות משעורים

א.      היעדרות מורים: שיעורים שהתבטלו עקב היעדרות מורה, יוחזרו בשיעורים, וזאת לאחר בדיקת סך מכסת השיעורים שנקבעה בעת הרישום.

ב.      היעדרות התלמיד: כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד, ייזקף לחובתו והמורה אינו מחויב להחזירו!

ג.       במקרה של היעדרות מסיבה מוצדקת שאינה מחלה, יודיע התלמיד על כך למורה לפחות יום מראש לצורך תאום שיעור חלופי על בסיס המכסה (לכל היותר 2 היעדרויות בשנה).

ד.      במקרה של היעדרות עקב מחלה, יש להודיע למורה על היעדרות עד השעה 10:00 של יום השיעור ולהציג אישור רופא (עד 2 היעדרויות בשנה)

העברת תלמידים

 • ניתן לעבור ממורה למורה, העברה זו טעונה אישור מנהל מרכז המוסיקה לאחר מילוי טופס מתאים ושיחה.
 • תלמיד או מורה לא יבצעו העברה על דעת עצמם.

כתב התחייבות

 1. הנני מתחייב/ת לשלם את שכר הלימוד השנתי כפי שייקבע ע"י מרכז המוסיקה בגין לימודיו/ה של בני/בתי.
 2. את שכר הלימוד השנתי אשלם בתשלומים חודשיים באמצעות כרטיס אשראי בשיעורים ובמועדים כפי שייקבע על ידי מתנ"ס אופקים.
 3. הנני מתחייב כלפי מרכז המוסיקה לסלק את מלוא שכר הלימוד שיידרש עבור הלימודים של בני/בתי הלומד/ת במוסד. אי הופעת בני/בתי לשיעורים ללא הסדר הפסקת לימודים לא יפטרו אותי מתשלום שכר הלימוד.
 4. במקרה שיוכח כי בני/בתי או אחר מבני ביתי גרמ/ה נזק בבניין לרכוש המוסד, או לרכוש הזולת במקום או בסביבה בין לבדו/ה ובין עם אחרים, הנני מתחייב/ת בזה לשלם את הסכום שייזקף לחובת בני/בתי או אחר מבני ביתי על ידי הנהלת מרכז המוסיקה בעבור הנזק או חלק השתתפותו/ה בו.
 5. הנני מצהיר/ה כי קראתי את תקנון מרכז המוסיקה לעיל ומסכימ/ה לכל סעיפיו.
 6. הנני מתחייב/ת לשאת בכל ההוצאות שייגרמו למרכז המוסיקה אם לא אעמוד בהתחייבויותיי בהתאם למסמך זה, לרבות הוצאות גבייה, משפט ושכ"ט עו"ד.
 7. הנני מסכים לקבל מדי פעם מידע על פעילות מתנ"ס אופקים ומרכז המוסיקה באמצעות דוא"ל.
 8. הנני (סמן) מאשר / לא מאשר לפרסם תמונות מהופעות/קונצרטים בני/בתי באמצעי המדיה המקוונים לרבות עמוד הפייסבוק ו/או אתר.

להדפסת התקנון המלא - לחצו כאן

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות