חיפוש באתר

נוהל השכרת מתחמים

נוהל השכרת מתחמים – מרכז צעירים אופקים

 

כחלק מהשירות לציבור ובמטרה לעודד פעילות קהילתית וחינוכית בעיר, מרכז הצעירים אופקים מעמיד לרשותכם כיתות, חדרים ועמדות עבודה (להלן: "המתחמים") בבניין מרכז הצעירים (בכתובת גולומב 9, אופקים),

במחירים מוזלים לתושבי העיר או לפעילויות לטובת תושבי העיר. 

פרוט המתחמים:

      כיתה גדולה  - עד 50 אנשים ישיבה בכיסאות ולא סביב שולחנות

      כיתה בינונית- עד 15 אנשים  סביב שולחנות

      כיתה קטנה- עד  20 אנשים סביב כיסאות

      כיתת מרתף- עד 20 אנשים סביב כיסאות

      עמדות עבודה - עמדות עבודה אישיות

      אולם – 86 מקומות ישיבה, מסך, מקרן

      חדר ישיבות על בסיס מקום פנוי  - אופציה בתוספת תשלום

בכל כיתה קיים מקרן , מסך, שולחנות , כיסאות. בכיתה 2 קיים גם מחשב חכם.

דמי שימוש כיתות ועמדות:

משתמש

כיתה גדולה

כיתה בינונית

    כיתה קטנה

מרתף

מרחבי עבודה

תושבי העיר, מלכ"רים וארגונים חברתיים

100 ₪ לשעה

80 ₪ לשעה

80 ₪ לשעה

80 ₪ לשעה

400 ₪ לחודש/ 50 ₪ ליום

גוף עיסקי

140 ₪ לשעה

100 ₪ לשעה     

100 ₪ לשעה

100 ₪ לשעה

700 ₪ לחודש/ 100 ₪ ליום

 

דמי שימוש אולם:

     ארגונים חברתיים:

*      עלות כולל מע"מ: 800 ₪ (עד שעתיים).

*      עלות כולל מע"מ: 1,200 ₪ (עד 4 שעות).

*      עלות כולל מע"מ: 1,600 ₪ (עד 6 שעות).

עבור ארגונים עסקיים :

*     עלות כולל מע"מ: 1,200 ₪ (עד שעתיים).

*     עלות כולל מע"מ: 1,600 ₪ (עד 4 שעות).

*     עלות כולל מע"מ: 2,000 ₪ (עד 6 שעות).

 

השכרת אולם קולנוע לאירועים פרטיים וימי הולדת:

להצעת מחיר יש לפנות למנהל הקולנוע במספר: 052-5887669 – נדב משעלי

או בטלפון: 076-5454460 (שלוחה 8).

ניתן לפנות אלינו גם בכתובת: Cinemaofaqim@gmail.com

ובעמוד הפייסבוק: "קולנוע אופקים" – Cinema Ofaqim

השירותים הניתנים במקום:

v     חיבור אינטרנט אלחוטי;

v     מיזוג אוויר;

v     מטבחון ובו מקרר, מיקרוגל ופינת קפה לשימוש כלל המשתמשים בבניין (המשתמש רשאי לרכוש מצרכים ולאחסנם במקרר);

v     חניה על בסיס מקום פנוי בשטח חניה ציבורי;

 

תנאי השימוש:

 • המשתמשים הינם בני 15 ומעלה, מתחת לגיל 18 נדרשת נוכחות מבוגר מעל גיל 21.
 • אין לחרוג מכמות האנשים המקסימלית המותרת בכל מתחם.
 • חתימה על כתב התחייבות.
 • המשתמשים מתחייבים לפעול בהתאם לכללי ההתנהגות הנהוגים במתחם, לשמור על תקינות הציוד והמבנה ולהחזיר את המתחם והציוד במצב בו קיבלו אותם.
 • לא תתאפשר פעילות פוליטית.
 • לא תתאפשר פעילות העלולה להוות סכנה או הפרעה לציבור.
 • לא תתאפשר פעילות הנוגדת את תקנון מרכז הצעירים.
 • לא תתאפשר פעילות למטרת רווח.
 • במקרה של כמה בקשות מקבילות לשימוש במתחם באותה עת, השימוש יינתן למזמין הראשון. בכל מקרה השימוש יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 • השימוש מוגבל למתחם ולשעות כפי שהוסכמו ואושרו על-ידי מנהלת מרכז הצעירים.
 • ניתן לעשות שימוש במתחם במחיר מוזל עד 12 פעמים בשנה.
 • השימוש במתחם מותנה בשיקול דעתה של מנהלת מרכז הצעירים.
 • העירייה אינה אחראית בכל דרך וצורה שהן לפעילות ו/או למשתמשים במתחם ו/או לצדדי ג' במתחם. האחריות המלאה לפעילות ולביטוח הינה על המשתמשים בלבד.  

 

תשלום:

א.      בעת ההזמנה, תשולם מקדמה בגובה 10% מהעלות ויינתנו פרטי כרטיס אשראי לערבון. במקרה של אי הגעה ללא הודעה מוקדמת של לפחות 48 שעות מראש, לא תוחזר המקדמה.

ב.       מלוא התשלום יועבר בטרם הכניסה והשימוש במתחם.

ג.       עם החתימה על כתב ההתחייבות יפקיד המשתמש סכום של 500 ₪ (בצ'ק פיקדון או במזומן) כערובה לעמידה בהתחייבויות, בכללים, בהוראות ובנהלים. העירייה תוכל לפדות את הסכום או חלק ממנו בגין כל הפרה או נזק שיגרמו.

 

 

יובהר כי שימוש במתחם מותנה בעמידה בכל הדרישות לעיל.

 

 

 

 

 

 

 

 • הפרות: בכל מקרה של אי עמידה ו/או הפרה של התנאים לעיל, ראשי מרכז הצעירים לא לאפשר את השימוש, להפסיק את השימוש לאלתר וכן לחייב בפיצוי מוסכם של 250 ₪ לכל הפרה, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מנהלת מרכז הצעירים וללא צורך בהתראה מוקדמת. וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למרכז הצעירים על פי דין. כמו כן, לא יינתן שימוש חוזר למשתמש שהפר את כתב ההתחייבות או לא עמד בדרישה מהדרישות המצוינות בנוהל זה, אלא בהחלטה חריגה של מנהלת מרכז הצעירים לאפשר זאת.

 

שונות:

 • מרכז הצעירים רשאי לדרוש מהמבקש להשתמש במתחם ו/או בציוד פרטים ומסמכים, שיש בהם להעיד על אופי או תוכן הפעילות העתידה להתקיים במתחם ו/או על אופיו וזהותו של המבקש, לרבות פרטי הזדהות פרטיים.
 • מרכז הצעירים, לא יחזיר ולא ישתתף בשום צורה שהיא בהוצאה כלשהי שהוציא המשתמש, עקב השימוש במתחם.
 • יובהר כי, אין לראות באמור לעיל התחייבות למתן רשות שימוש ו/או כניסה למתחם מרכז הצעירים ולמצוי בו ו/או התחייבות להענקת שירות כלשהו. מרכז הצעירים זכאי בכל עת (גם לאחר תשלום מקדמה) ומכל סיבה שהיא, להודיע כי הוא מפסיק את מתן השירות לכלל המשתמשים או למשתמש ספציפי, ולא תהיה לכל אדם שהוא כל טענה או תביעה בגין הפסקת מתן השירות לו או לאחר.

 

 • למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מרכז הצעירים אינו מתחייב למתן רשות שימוש ו/או כניסה למתחם הצעירים ולמצוי בו ו/או התחייבות להענקת שירות כלשהו, וכי ההחלטה לגבי כך מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת מרכז הצעירים.

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות